גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

Video Tutorial
הסתר את החוקים

Share

Disable Ads
גשרים
גודל:7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,724,495
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,561,636
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,791,056
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,698,227
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 9,230,347
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,897,983
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,540,029
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 44,487
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 299,479
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,938,386
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 742,151
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,901,034
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,244,579
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,568,982
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,568,377
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,958,129

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-bridges.com
Disable Ads