גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים
גודל:7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 8,724,972
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 8,874,796
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 5,892,400
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 9,476,447
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 9,028,669
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 97,951
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 3,665,542
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 890,660
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 4,172,802
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 7,500,602
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 5,455,988
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 4,489,378
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 7,189,236
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 118,578
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 8,062,984
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 7,157,042

תשבצי הגיון נוספים  hide show

2023-03-24 23:20:41

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות