גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים
גודל:7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,430,567
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,779,363
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 188,648
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,746,573
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,095,701
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,291,356
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,031,643
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,249,961
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,841,613
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,363,045
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 9,371,764
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 6,912,877
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,178,492
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 8,205,694
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,405,666
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 795,502

תשבצי הגיון נוספים  hide show

2022-05-28 05:09:14

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות