גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
גשרים
גודל:7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 8,660,394
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,711,026
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,583,031
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,571,800
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,166,151
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,642,344
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 8,103,752
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,811,098
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,088,772
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,832,997
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,149,517
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,667,474
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,231,986
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 6,157,604
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,447,816
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,448,382

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות