גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

Video Tutorial
הסתר את החוקים
גשרים
גודל:7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,030,260
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,996,991
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,434,198
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,552,557
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,243,432
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,311,577
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 211,523
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,773,735
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 9,885,631
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 6,992,340
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,566,305
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 9,814,549
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 907,426
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 685,692
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,899,690
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,006,560

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation