גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

Video Tutorial
הסתר את החוקים
גשרים
גודל:7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,680,008
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 6,465,543
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,341,496
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 8,468,697
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,487,239
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 6,894,665
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 9,813,851
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,405,503
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 677,549
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,834,591
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 8,976,799
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,760,974
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,307,123
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,931,155
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,123,310
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,425,502

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-bridges.com
Disable Side Ad & Rotation