גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
גשרים
גודל:7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,566,530
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 6,325,182
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,067,033
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,314,076
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 6,096,396
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 67,479
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,133,029
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,393,222
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,419,383
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,719,398
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 357,869
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 1,090,666
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 313,323
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 6,399,158
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,277,707
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 9,922,610

תשבצי הגיון נוספים  hide show

2021-11-28 09:17:50

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות