גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
גשרים
גודל:7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 8,659,368
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 4,683,246
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 5,863,461
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,254,755
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 9,168,610
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 8,396,307
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 662,891
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 497,374
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,695,164
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 7,342,110
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 297,964
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 3,068,507
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,815,756
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 2,885,684
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 8,064,276
7x7 גשרים קל מספר התשבץ: 43,421

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות