גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים
גודל:7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 404,053
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 3,810,901
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 9,276,992
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 4,485,492
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 4,760,105
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 6,375,277
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 751,553
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 3,510,203
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 4,894,335
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 409,325
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 6,391,046
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 295,409
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 4,310,949
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 2,956,860
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 6,697,739
7x7 קל גשרים מספר התשבץ: 4,658,336

תשבצי הגיון נוספים  hide show

2024-02-23 01:30:07

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות