גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקים גשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
גשרים


7x7 גשרים קל | 7x7 גשרים רגיל | 7x7 גשרים קשה | 10x10 גשרים קל | 10x10 גשרים רגיל | 10x10 גשרים קשה | 15x15 גשרים קל | 15x15 גשרים רגיל | 15x15 גשרים קשה | 25x25 גשרים קל | 25x25 גשרים רגיל | 25x25 גשרים קשה

החודש
1.mtanzer
95
00:02.61
2.Ailurus
82
00:02.74
3.TGOokami
40
00:02.83
4.icemancometh
44
00:03.01
5.vowels
77
00:03.85
6.SimplyAsNoodle
62
00:04.17
6.Freexa
18
00:04.17
8.home
26
00:04.27
9.mazia00:04.49
10.Aureli
52
00:04.58
11.IzAlexandre00:04.66
12.nxtsuki
14
00:04.67
13.Angel4400:04.93
14.poepjes
21
00:04.98
15.Waterfire00:05.03
16.benevolentGuardian
44
00:05.05
17.Stanley55
53
00:05.08
18.Definitely Not Ar1steia
47
00:05.20
19.nrtz
57
00:05.33
20.revcanon
8
00:05.38
השבוע
1.TGOokami
40
00:02.93
2.icemancometh
44
00:03.01
3.home
26
00:04.27
4.Freexa
18
00:04.38
5.IzAlexandre00:04.66
6.nrtz
57
00:05.33
7.Angel4400:05.41
8.fimcg00:05.43
9.mazia00:05.85
10.Stanley55
53
00:05.91
11.FlereImsaho00:05.99
12.Whitsoxrule00:06.18
13.MrJ8800:06.37
14.spmark00:06.72
15.qobi
95
00:06.80
16.jeszon
36
00:07.07
17.JesusIsSavior00:07.26
18.leksipes00:07.34
19.alexPlux
5
00:08.89
20.MARTIN197900:09.03
היום
1.IzAlexandre00:10.14
2.0b0e0a0r000:10.95
3.fanbianze00:31.70
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1.Ailurus
82
00:03.33
2.mtanzer
95
00:03.42
3.frogs
61
00:03.69
4.gdrive
19
00:04.05
5.NickC
80
00:04.07
6.TGOokami
40
00:04.16
7.icemancometh
44
00:04.52
8.SimplyAsNoodle
62
00:04.59
9.MilkMoo
111
00:04.60
10.million
48
00:04.66
AO5
1.Ailurus
82
00:03.38
2.mtanzer
95
00:03.75
3.frogs
61
00:04.02
4.NickC
80
00:04.13
5.TGOokami
40
00:04.16
6.gdrive
19
00:04.38
7.icemancometh
44
00:04.53
8.MilkMoo
111
00:04.74
9.SimplyAsNoodle
62
00:04.76
10.million
48
00:05.69
AO12
1.Ailurus
82
00:03.98
2.mtanzer
95
00:04.46
3.TGOokami
40
00:04.82
4.frogs
61
00:04.99
5.NickC
80
00:05.02
6.icemancometh
44
00:05.12
7.SimplyAsNoodle
62
00:05.19
8.MilkMoo
111
00:05.21
9.gdrive
19
00:05.45
10.ErtyumPX
33
00:06.46
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
56
00:15.491
3.penguain
39
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hide show

2021-11-28 08:36:39

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות