גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקיםגשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים


7x7 גשרים קל | 7x7 גשרים רגיל | 7x7 גשרים קשה | 10x10 גשרים קל | 10x10 גשרים רגיל | 10x10 גשרים קשה | 15x15 גשרים קל | 15x15 גשרים רגיל | 15x15 גשרים קשה | 25x25 גשרים קל | 25x25 גשרים רגיל | 25x25 גשרים קשה

החודש
1. Ailurus
100
00:02.34
2. TGOokami
87
00:02.40
3. Whitsoxrule 00:02.93
4. Sun Beach Ocean
84
00:02.99
5. icemancometh
53
00:03.02
6. qqwref
138
00:03.25
7. boru
29
00:03.67
8. ILoveMaeLi
20
00:03.82
9. Humbreto 00:04.01
10. frogs
64
00:04.10
11. papachan 00:04.15
12. WonJin Seo
45
00:04.30
13. MARTIN1979
57
00:04.38
14. Dorice
123
00:04.58
15. Formonx 00:04.74
16. Autuno
1
00:04.94
17. Arok
65
00:05.01
18. Angel44 00:05.05
19. Waterfire 00:05.10
20. OW64262 00:05.18
השבוע
1. Ailurus
100
00:02.34
2. TGOokami
87
00:02.47
3. Sun Beach Ocean
84
00:02.99
4. icemancometh
53
00:03.02
5. qqwref
138
00:03.25
6. WonJin Seo
45
00:04.30
7. MARTIN1979
57
00:04.38
8. papachan 00:04.68
9. Angel44 00:05.08
10. Waterfire 00:05.10
11. OW64262 00:05.18
12. fimcg 00:05.45
13. idklolecksdee 00:05.99
14. Cube255 00:06.13
15. pipifax 00:06.63
16. AdamKham 00:06.66
17. 1000hoon 00:06.86
18. aktracer 00:07.53
19. eRogue
29
00:07.61
20. Elipticon 00:07.84
היום
1. idklolecksdee 00:05.99
2. den254
7
00:11.29
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. TGOokami
87
00:02.73
2. Ailurus
100
00:02.90
3. mtanzer
123
00:03.42
4. gdrive
46
00:03.50
5. SimplyAsNoodle
73
00:03.62
6. Nick
130
00:03.64
7. Sun Beach Ocean
84
00:03.66
8. frogs
64
00:03.69
9. icemancometh
53
00:03.84
10. sfumato
144
00:04.10
AO5
1. Ailurus
100
00:02.88
2. TGOokami
87
00:03.03
3. mtanzer
123
00:03.75
4. Nick
130
00:03.84
5. Sun Beach Ocean
84
00:03.89
6. gdrive
46
00:03.96
7. frogs
64
00:04.02
8. icemancometh
53
00:04.25
9. SimplyAsNoodle
73
00:04.26
10. sfumato
144
00:04.61
AO12
1. TGOokami
87
00:03.58
2. Ailurus
100
00:03.71
3. Nick
130
00:04.39
4. mtanzer
123
00:04.46
5. Sun Beach Ocean
84
00:04.55
6. gdrive
46
00:04.56
7. SimplyAsNoodle
73
00:04.69
8. frogs
64
00:04.99
9. icemancometh
53
00:05.12
10. qqwref
138
00:05.16
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
57
00:15.491
3.penguain
47
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-05-28 04:20:47

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות