גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקיםגשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים


7x7 גשרים קל | 7x7 גשרים רגיל | 7x7 גשרים קשה | 10x10 גשרים קל | 10x10 גשרים רגיל | 10x10 גשרים קשה | 15x15 גשרים קל | 15x15 גשרים רגיל | 15x15 גשרים קשה | 25x25 גשרים קל | 25x25 גשרים רגיל | 25x25 גשרים קשה

החודש
1. TGOokami
56
00:10.28
2. Ailurus
88
00:12.22
3. Nick
98
00:13.32
4. papachan 00:16.48
5. Humbreto 00:16.98
6. sfumato
126
00:18.15
7. revcanon
25
00:19.74
8. AMA17Cordoba 00:19.79
9. FlereImsaho
32
00:20.58
10. jeremi1
44
00:20.80
11. IzAlexandre2
28
00:20.96
12. qqwref3
52
00:23.55
13. burden42
35
00:24.47
14. HackMan 00:27.75
15. numbrr
63
00:29.28
16. spmark 00:30.65
17. nbapip 00:31.41
18. Truth-or-Peace
26
00:32.75
19. Trev6917
56
00:33.56
20. f f transform
46
00:34.37
השבוע
1. TGOokami
56
00:10.32
2. papachan 00:16.48
3. revcanon
25
00:19.74
4. IzAlexandre2
28
00:20.96
5. FlereImsaho
32
00:22.36
6. AMA17Cordoba 00:23.89
7. burden42
35
00:24.47
8. spmark 00:30.65
9. JP1961Laval 00:42.44
10. MTGeo 00:48.13
11. Goochelaar
67
00:50.07
12. f f transform
46
00:54.65
13. HackMan 01:00.80
14. Uri Gotman
42
01:03.58
15. amancay
29
01:22.60
16. rover 01:28.90
17. masterblaster69 01:35.23
18. zhaoyue2000
1
01:48.93
19. Hashimoto 02:04.90
20. yosiaki 03:01.83
היום
1. HackMan 01:00.80
2. amancay
29
01:22.60
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. TGOokami
56
00:13.77
2. Ailurus
88
00:15.14
3. mtanzer
102
00:19.82
4. Nick
98
00:20.54
5. gdrive
35
00:20.85
6. frogs
61
00:21.91
7. IzAlexandre2
28
00:23.21
8. MilkMoo
116
00:24.91
9. revcanon
25
00:25.18
10. dav
105
00:25.37
AO5
1. TGOokami
56
00:15.76
2. Ailurus
88
00:16.36
3. mtanzer
102
00:20.60
4. frogs
61
00:21.91
5. Nick
98
00:22.38
6. gdrive
35
00:23.70
7. MilkMoo
116
00:26.69
8. FlereImsaho
32
00:27.27
9. IzAlexandre2
28
00:28.05
10. revcanon
25
00:28.34
AO12
1. TGOokami
56
00:18.96
2. Ailurus
88
00:19.68
3. mtanzer
102
00:24.76
4. frogs
61
00:24.98
5. gdrive
35
00:27.42
6. Nick
98
00:27.66
7. FlereImsaho
32
00:31.75
8. aequidens
102
00:32.68
9. IzAlexandre2
28
00:34.47
10.anonymous
69
00:34.67
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.595
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-01-22 14:41:00

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות