גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקיםגשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים


7x7 קל גשרים | 7x7 רגיל גשרים | 7x7 קשה גשרים | 10x10 קל גשרים | 10x10 רגיל גשרים | 10x10 קשה גשרים | 15x15 קל גשרים | 15x15 רגיל גשרים | 15x15 קשה גשרים | 25x25 קל גשרים | 25x25 רגיל גשרים | 25x25 קשה גשרים

החודש
1. Stacy Smith
117
00:23.27
2. Sun Ocean Beach
211
00:29.50
3. woshixiaoO 00:31.87
4. revcanon
55
00:32.42
5. Truth-or-Peace
83
00:33.71
6. pinkplaidpants
104
00:34.35
7. Mat_G
61
00:35.93
8. spmark 00:36.58
9. qobi
184
00:37.46
10. cruadin
52
00:38.10
11. Rejara
167
00:39.23
12. IzAlexandre2
109
00:40.25
13. Henry Gondorff
71
00:41.94
14. michael5725 00:43.26
15. katatonic 00:44.11
16. JesusIsSavior 00:46.43
17. ChristinaL30 00:46.81
18. paejunk
39
00:50.23
19. pythagora 00:50.59
20. cornstarch
78
00:50.65
השבוע
1. Stacy Smith
117
00:29.25
2. pinkplaidpants
104
00:34.35
3. Rejara
167
00:39.23
4. revcanon
55
00:39.84
5. Henry Gondorff
71
00:41.94
6. spmark 00:45.03
7. qobi
184
00:48.43
8. paejunk
39
00:50.23
9. cornstarch
78
00:50.65
10. techgirl 00:52.48
11. michael5725 00:53.78
12. Mat_G
61
00:53.81
13. pythagora 00:56.83
14. Sterlinator1968 01:03.43
15. gemmaavv
29
01:14.88
16. Goochelaar
99
01:15.86
17. requies26 01:18.89
18. Beesweezy
27
01:25.52
19. ccolli 01:41.89
20. Sundance Kid
12
01:52.31
היום
1.--- ריק -----:--
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. gdrive
142
00:18.63
2. TGOokami
134
00:20.46
3. Ailurus
130
00:21.90
4. Sun Ocean Beach
211
00:22.11
5. IzAlexandre2
109
00:27.24
6. Nick
217
00:27.67
7. Icay
167
00:29.01
8. cryozentro
57
00:29.19
9. icemancometh
66
00:29.80
10. mtanzer
140
00:31.04
AO5
1. gdrive
142
00:21.66
2. TGOokami
134
00:23.57
3. Sun Ocean Beach
211
00:23.83
4. Ailurus
130
00:24.69
5. Nick
217
00:30.01
6. IzAlexandre2
109
00:30.49
7. Icay
167
00:31.18
8. 2015YINJ02
140
00:32.02
9. mtanzer
140
00:32.33
10. cryozentro
57
00:33.70
AO12
1. gdrive
142
00:25.79
2. TGOokami
134
00:27.33
3. Sun Ocean Beach
211
00:32.70
4. Ailurus
130
00:33.54
5. mtanzer
140
00:36.08
6. IzAlexandre2
109
00:37.90
7. Nick
217
00:38.33
8. cryozentro
57
00:42.01
9. 2015YINJ02
140
00:42.55
10. Kassandra
34
00:42.82
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
61
00:00.594
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2024-02-23 00:30:37

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות