גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקיםגשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים


7x7 קל גשרים | 7x7 רגיל גשרים | 7x7 קשה גשרים | 10x10 קל גשרים | 10x10 רגיל גשרים | 10x10 קשה גשרים | 15x15 קל גשרים | 15x15 רגיל גשרים | 15x15 קשה גשרים | 25x25 קל גשרים | 25x25 רגיל גשרים | 25x25 קשה גשרים

החודש
1. Sun Ocean Beach
177
00:16.24
2. IzAlexandre2
87
00:22.16
3. Kassandra
33
00:23.74
4. jeremi1
134
00:24.77
5. TGOokami
115
00:26.66
6. garbage
126
00:28.06
7. JesusIsSavior 00:29.62
8. Make
181
00:30.01
9. BingBongBob
89
00:30.51
10. Ailurus
115
00:31.44
11. numbrr
144
00:34.32
12. Rejara
122
00:34.83
13. spmark 00:36.40
14. 12921
51
00:37.15
15. michael5725 00:38.55
16. DelilahLovelace
29
00:39.05
17. leksipes 00:40.14
18. DavidSXM
51
00:41.61
19. J0Khan 00:43.67
20. kennethaw88
90
00:44.07
השבוע
1. IzAlexandre2
87
00:22.16
2. Sun Ocean Beach
177
00:27.54
3. Make
181
00:30.01
4. Ailurus
115
00:31.44
5. Rejara
122
00:38.21
6. DelilahLovelace
29
00:39.05
7. 63Stormcrow 00:46.41
8. michael5725 00:48.63
9. JesusIsSavior 00:51.46
10. J0Khan 00:51.69
11. DavidSXM
51
00:52.70
12. 12921
51
00:54.51
13. JOPHY_CHEN
46
00:55.59
14. spmark 00:56.56
15. Goochelaar
91
01:23.00
16. cruadin 01:28.40
17. fishysua
78
01:33.44
18. Sprocky
22
02:27.31
19. OCELOT 05:26.83
20.--- ריק -----:--
היום
1. Rejara
122
00:42.66
2. JesusIsSavior 00:51.46
3. fishysua
78
01:49.32
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. TGOokami
115
00:20.46
2. Ailurus
115
00:21.90
3. Sun Ocean Beach
177
00:23.83
4. Nick
173
00:27.67
5. IzAlexandre2
87
00:28.24
6. icemancometh
65
00:29.80
7. mtanzer
140
00:31.04
8. BeastAtGaming_YT
64
00:31.65
9. Ar1steia
52
00:33.14
10. Kassandra
33
00:33.18
AO5
1. TGOokami
115
00:23.57
2. Sun Ocean Beach
177
00:23.83
3. Ailurus
115
00:24.69
4. Nick
173
00:30.01
5. IzAlexandre2
87
00:30.49
6. mtanzer
140
00:32.33
7. BeastAtGaming_YT
64
00:34.09
8. icemancometh
65
00:36.52
9. Kassandra
33
00:36.75
10. Ar1steia
52
00:37.39
AO12
1. TGOokami
115
00:27.33
2. Sun Ocean Beach
177
00:32.70
3. Ailurus
115
00:33.54
4. mtanzer
140
00:36.08
5. IzAlexandre2
87
00:37.90
6. Nick
173
00:38.33
7. Kassandra
33
00:42.82
8. BeastAtGaming_YT
64
00:43.14
9. jeremi1
134
00:43.86
10. icemancometh
65
00:44.98
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.594
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2023-02-05 17:24:17

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות