גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקיםגשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים


7x7 גשרים קל | 7x7 גשרים רגיל | 7x7 גשרים קשה | 10x10 גשרים קל | 10x10 גשרים רגיל | 10x10 גשרים קשה | 15x15 גשרים קל | 15x15 גשרים רגיל | 15x15 גשרים קשה | 25x25 גשרים קל | 25x25 גשרים רגיל | 25x25 גשרים קשה

החודש
1. Ailurus
88
00:15.96
2. Humbreto 00:22.09
3. Nick
98
00:25.15
4. TGOokami
56
00:25.86
5. jeremi1
44
00:27.29
6. papachan 00:27.71
7. spmark 00:29.54
8. MARTIN1979
32
00:30.31
9. IzAlexandre2
28
00:32.75
10. numbrr
63
00:32.77
11. burden42
35
00:35.81
12. JesusIsSavior 00:40.88
13. nbapip 00:42.79
14. HackMan 00:43.40
15. mwar11 00:44.73
16. xxavia 00:44.96
17. michael5725 00:45.30
18. Dorice
95
00:46.32
19. Sterlinator1968 00:48.18
20. pythagora 00:49.01
השבוע
1. Ailurus
88
00:15.96
2. papachan 00:27.71
3. IzAlexandre2
28
00:35.00
4. burden42
35
00:35.81
5. spmark 00:40.85
6. michael5725 00:47.10
7. MARTIN1979
32
00:47.46
8. revcanon
25
00:50.36
9. pythagora 00:53.13
10. EvenlyMatched 01:00.16
11. JP1961Laval 01:22.20
12. HackMan 01:32.23
13. Davidj63 01:59.18
14. Gyu Hwa Lee
5
02:02.56
15. Goochelaar
67
02:06.57
16. Praktisix 02:18.95
17. Amanda Silfver 05
24
03:15.71
18. amarylli 03:20.58
19. Salsa04 03:21.19
20. carolylx 03:25.41
היום
1. michael5725 00:47.10
2. MARTIN1979
32
00:47.46
3. IzAlexandre2
28
01:01.54
4. HackMan 01:32.23
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Ailurus
88
00:21.90
2. Ar1steia
48
00:33.14
3. Nick
98
00:36.26
4. TGOokami
56
00:37.29
5. frogs
61
00:39.13
6. mtanzer
102
00:43.17
7. icemancometh
46
00:44.31
8. IzAlexandre2
28
00:44.61
8. Mimidashi
47
00:44.61
10. aequidens
102
00:46.13
AO5
1. Ailurus
88
00:24.69
2. Nick
98
00:36.97
3. Ar1steia
48
00:37.39
4. frogs
61
00:39.30
5. TGOokami
56
00:40.61
6. icemancometh
46
00:43.87
7. IzAlexandre2
28
00:44.39
8. mtanzer
102
00:44.60
9. Mimidashi
47
00:49.22
10. aequidens
102
00:51.21
AO12
1. Ailurus
88
00:33.54
2. Nick
98
00:44.29
3. TGOokami
56
00:47.49
4. frogs
61
00:49.09
5. mtanzer
102
00:49.88
6. aequidens
102
00:53.55
7. icemancometh
46
00:57.20
8. IzAlexandre2
28
00:58.79
9. HotSloppyFish
53
01:00.60
10. Mimidashi
47
01:02.73
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.594
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-01-22 14:40:25

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות