גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקיםגשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים


7x7 גשרים קל | 7x7 גשרים רגיל | 7x7 גשרים קשה | 10x10 גשרים קל | 10x10 גשרים רגיל | 10x10 גשרים קשה | 15x15 גשרים קל | 15x15 גשרים רגיל | 15x15 גשרים קשה | 25x25 גשרים קל | 25x25 גשרים רגיל | 25x25 גשרים קשה

החודש
1. TGOokami
56
00:31.37
2. Humbreto 00:32.86
3. Ailurus
88
00:40.71
4. Nick
98
00:41.70
5. IzAlexandre2
28
00:44.76
6. jeremi1
44
00:45.24
7. papachan 00:46.47
8. revcanon
25
00:47.40
9. qqwref3
52
00:49.93
10. Stacy Smith
61
00:55.99
11. MARTIN1979
32
00:58.78
12. ilovecats
25
00:58.86
13. spmark 00:58.92
14. nbapip 01:00.39
15. HackMan 01:03.39
16. burden42
35
01:04.40
17. JesusIsSavior 01:10.64
18. rekted 01:11.90
19. numbrr
63
01:13.52
20. qobi
101
01:13.70
השבוע
1. Ailurus
88
00:40.71
2. IzAlexandre2
28
00:44.76
3. papachan 00:46.47
4. revcanon
25
00:47.40
5. MARTIN1979
32
00:58.78
6. ilovecats
25
00:58.86
7. spmark 00:58.92
8. burden42
35
01:04.40
9. llTwisterll 01:32.05
10. Goochelaar
67
01:34.88
11. SoiTrang
38
01:40.09
12. pythagora 01:45.54
13. Angel44 01:49.89
14. HackMan 02:15.03
15. Davidj63 02:28.78
16. BasketballMan
3
02:39.78
17. JP1961Laval 03:27.99
18. Green Gee
1
04:12.88
19. Gyu Hwa Lee
5
05:40.82
20. amarylli 08:53.56
היום
1. HackMan 03:03.99
2. Davidj63 03:32.17
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Ailurus
88
00:40.32
2. TGOokami
56
00:41.98
3. Alek028
93
00:46.57
4. mtanzer
102
00:47.34
5. icemancometh
46
00:47.56
6. aequidens
102
00:52.39
7. Nick
98
00:54.85
8. Snail_Speed
78
00:55.90
9. frogs
61
00:56.12
10. IzAlexandre2
28
00:56.54
AO5
1. Ailurus
88
00:45.13
2. TGOokami
56
00:47.34
3. mtanzer
102
00:50.31
4. Alek028
93
00:50.57
5. icemancometh
46
00:51.35
6. aequidens
102
00:53.34
7. frogs
61
00:59.59
8. Nick
98
01:00.31
9. silvio
39
01:01.86
10. IzAlexandre2
28
01:04.71
AO12
1. Ailurus
88
00:50.34
2. TGOokami
56
00:50.58
3. aequidens
102
01:02.47
4. frogs
61
01:04.61
5. mtanzer
102
01:05.90
6. Nick
98
01:13.11
7. IzAlexandre2
28
01:13.49
8. silvio
39
01:14.61
9. Snail_Speed
78
01:17.26
10. MARTIN1979
32
01:27.12
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.599
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-01-22 13:55:01

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות