גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקיםגשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים


7x7 גשרים קל | 7x7 גשרים רגיל | 7x7 גשרים קשה | 10x10 גשרים קל | 10x10 גשרים רגיל | 10x10 גשרים קשה | 15x15 גשרים קל | 15x15 גשרים רגיל | 15x15 גשרים קשה | 25x25 גשרים קל | 25x25 גשרים רגיל | 25x25 גשרים קשה

החודש
1. TGOokami
56
00:25.86
2. Alek028
93
00:26.41
3. Ailurus
88
00:27.78
4. jugen
86
00:30.90
5. papachan 00:33.93
6. Humbreto 00:36.78
7. spyhard1 00:37.59
8. archex
94
00:37.71
9. daninski 00:39.90
10. 3mZh3ng 00:40.32
11. Ishamael1983
116
00:40.91
12. idklolecksdee 00:41.24
13. FlereImsaho
32
00:41.92
14. Sir IZBAK 1st
81
00:42.20
15. Nick
98
00:44.35
16. leemugi 00:44.52
16. IzAlexandre2
28
00:44.52
18. NotBob 00:45.07
19. fimcg 00:45.42
20. aequidens
102
00:46.66
השבוע
1. TGOokami
56
00:25.86
2. Alek028
93
00:26.41
3. Ailurus
88
00:33.09
4. papachan 00:33.93
5. jugen
86
00:35.91
6. spyhard1 00:37.63
7. archex
94
00:37.71
8. aequidens
102
00:46.66
9. Sir IZBAK 1st
81
00:47.98
10. WonJin Seo
23
00:49.80
11. FlereImsaho
32
00:51.20
12. fimcg 00:51.46
13. NotBob 00:52.39
14. revcanon
25
00:52.43
15. idklolecksdee 00:53.26
16. IzAlexandre2
28
00:53.67
17. JeBew
37
00:53.69
18. Stacy Smith
61
00:55.00
19. Autuno
1
00:55.18
20. R
29
00:56.71
היום
1. Ailurus
88
00:37.35
2. WonJin Seo
23
01:17.23
3. Angel44 01:20.82
4. IzAlexandre2
28
01:22.07
5. Stacy Smith
61
01:26.21
6. xxavia 01:43.88
7. Legault 01:49.96
8. HackMan 02:09.21
9. IpsQuaker 02:11.15
10. danra
56
02:11.68
11. p.b.
32
03:38.29
12. rufinha2020
13
05:56.71
13. TeddyThomas 06:21.57
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Alek028
93
00:35.63
2. lskamer
147
00:36.77
3. SimplyAsNoodle
68
00:37.82
4. jugen
86
00:39.21
5. Ailurus
88
00:39.35
6. hrtzky
95
00:39.79
7. Ishamael1983
116
00:40.08
8. TGOokami
56
00:41.54
9. mtanzer
102
00:43.40
10. archex
94
00:44.38
AO5
1. Alek028
93
00:36.26
2. lskamer
147
00:38.42
3. Ailurus
88
00:41.37
4. jugen
86
00:41.65
5. TGOokami
56
00:42.75
6. SimplyAsNoodle
68
00:42.94
7. hrtzky
95
00:44.24
8. Ishamael1983
116
00:45.54
9. mtanzer
102
00:48.65
10. archex
94
00:49.63
AO12
1. Alek028
93
00:44.16
2. TGOokami
56
00:48.08
3. lskamer
147
00:49.18
4. Ailurus
88
00:50.94
5. Ishamael1983
116
00:52.59
6. hrtzky
95
00:53.29
7. SimplyAsNoodle
68
00:54.70
8. archex
94
00:55.35
9. mtanzer
102
00:56.43
10. Maciej Kaczmarek
81
00:58.76
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.602
2.preciousmouse
66
00:01.751
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-01-22 13:48:08

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות