גשרים


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ בעל האשיבוקאקרומוכר גם בשם גשרים חוקים

הם פשוטים. החוקיםגשרים משחקים על תשבץ מלבני בלי גודל מוגדר. חלק מהתאים מכילים ספרה בין 1 ל 8 כולל; אלה קרואים איים. התאים האחרים ריקים. מטרת התשבץ היא לגשר בין האיים וליצור מערך מקושר היטב ע"י שרטוט גשרים המצויינים ע"י קווים ישרים. הגשרים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים: הם חייבים להתחיל ולהסתיים באיים שונים ולהיות ישרים; אסור לגשר לחצות גשר אחר או אי אחר; הגשרים יכולים להיות מאונכים בלבד, כלומר אורטוגונליים;לכל היותר שני גשרים יקשרו בין שני איים שונים; מספר הגשרים המגיעים לאי נתון חייב להיות זהה למספר המצוין על האי. הקלק מקש עכבר שמאלי על אי המקור ומשוך לכיוון אי המטרה.
הרפה מהמקש כאשר שני האיים מוארים.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

גשרים


7x7 גשרים קל | 7x7 גשרים רגיל | 7x7 גשרים קשה | 10x10 גשרים קל | 10x10 גשרים רגיל | 10x10 גשרים קשה | 15x15 גשרים קל | 15x15 גשרים רגיל | 15x15 גשרים קשה | 25x25 גשרים קל | 25x25 גשרים רגיל | 25x25 גשרים קשה

החודש
1. TGOokami
56
00:06.69
2. Nick
98
00:07.63
3. Humbreto 00:08.63
4. jeremi1
44
00:09.16
5. IzAlexandre2
28
00:09.22
6. qqwref3
52
00:09.56
7. numbrr
63
00:09.71
8. papachan 00:09.97
9. FlereImsaho
32
00:11.56
10. revcanon
25
00:11.74
11. burden42
35
00:12.80
12. NoahR
132
00:13.00
13. HackMan 00:14.47
14. xxavia 00:14.71
15. Daanbe
50
00:14.89
16. Goochelaar
67
00:15.87
17. PHCC2021
31
00:15.88
18. MrJ88 00:16.15
19. JP1961Laval 00:17.24
20. jmp473
27
00:18.10
השבוע
1. papachan 00:09.97
2. IzAlexandre2
28
00:10.78
3. FlereImsaho
32
00:11.56
4. revcanon
25
00:12.03
5. burden42
35
00:12.80
6. NoahR
132
00:13.00
7. Goochelaar
67
00:15.87
8. JP1961Laval 00:18.71
9. HackMan 00:20.34
10. MTGeo 00:22.56
11. medusaworm 00:30.42
12. Gyu Hwa Lee
5
00:45.56
13. amarylli 00:57.32
14. carolylx 01:35.31
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
היום
1. HackMan 00:20.34
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Ailurus
88
00:07.57
2. mtanzer
102
00:07.98
3. TGOokami
56
00:08.78
4. Nick
98
00:10.21
5. frogs
61
00:10.44
6. icemancometh
46
00:10.81
7. Madarjeen
53
00:11.61
8. IzAlexandre2
28
00:12.20
9. jeremi1
44
00:12.58
10. aequidens
102
00:13.37
AO5
1. mtanzer
102
00:07.93
2. Ailurus
88
00:08.78
3. Nick
98
00:09.00
4. TGOokami
56
00:09.39
5. frogs
61
00:10.35
6. IzAlexandre2
28
00:12.34
7. Madarjeen
53
00:13.07
8. aequidens
102
00:13.18
9. jeremi1
44
00:13.98
10. icemancometh
46
00:14.41
AO12
1. Ailurus
88
00:09.83
2. TGOokami
56
00:10.36
3. frogs
61
00:11.50
4. mtanzer
102
00:11.75
5. Nick
98
00:12.99
6. jeremi1
44
00:14.81
7. Madarjeen
53
00:14.93
8. aequidens
102
00:14.97
9. IzAlexandre2
28
00:16.33
10. burden42
35
00:16.74
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.589
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-01-22 14:43:19

he.puzzle-bridges.com
השבת פרסומות